Лаборатория Мед-Диа

Лаборатория “Мед-Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

 

Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.

МДЛ " Мед- Диа" работи със следните частни застрахователни дружества:

- ОЗОФ Доверие ЗАД - https://www.ozof-doverie.bg/

 

© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.