ХЕМАТОЛОГИЯ

Скорост на утаяване на еритроцитите / СУЕ 2,50
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване 5,00
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване 5,00
Диференциално броене на левкоцити 5,00
Броене на ретикулоцити 3,00
ПКК - 5 ДИФ / 5 diff 11,00
ПКК - 3 ДИФ / 3 diff 7,00
Морфология на еритроцити 5,00
ДКК-мануално 5,00
ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ 45,00
ПРЕДОПЕРАТИВЕН РАЗШИРЕН 75,00
РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ 50,00
COVID LITE / КОВИД ЛАЙТ 25,00
COVID MEDIUM / КОВИД МЕДИУМ 45,00
   

© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.