МДЛ "МЕД-ДИА" предлага PCR - тест за диагностика на COVID-19 съвместно с ГМДЛ " Геника".
Материали се вземат от понеделник до петък между 7:30-14:30 ч. в манипулационната на ул. Никола Славков 41 (срещу Майчин дом) след предварително записан час на телефон 0878 320 277.
Сертификатите се издават на български и английски език от ГМДЛ " Геника".

БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-19 - 30 ЛВ.

Influenza A+ B / COVID-19-Ag – 40 ЛВ.

COVID-19 IgG (количествен, ELISA) – 25 ЛВ.

Лаборатория Мед-Диа

Уважаеми пациенти, Моля, спазвайте дистанция при изчакване и носете маски!
В манипулационната се допуска по един пациент!

Лаборатория “Мед-Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

 

Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.

МДЛ " Мед- Диа" работи със следните частни застрахователни дружества:

- ОЗОФ Доверие ЗАД - https://www.ozof-doverie.bg/

За нас

Цени

Промоции

За пациента

© 2021 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.