ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Общо химично изследване 2.00 лв.
Седимент 2.00 лв.
Белтък 3.00 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Креатининов клирънс 7.00 лв.
Микроалбумин 10.00 лв.
Albumin to Creatinine Ratio (ACR) 11.00 лв.
Амилаза 4.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Фосфор 2.50 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Урея 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Калий 3.50 лв.
Натрий 3.50 лв.
Наркотични вещества 25.00 лв.

© 2021 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.