КОАГУЛАЦИЯ

Протромбиново време, INR 4.00 лв.
aPTT 4.00 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
Тромбиново време 4.00 лв.
Време кървене/съсирване по 2.00 лв.
D-dimer 25.00 лв.

© 2021 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.