ДИАГНОСТИЧНИ ПАКЕТИ

ПАКЕТ “ПРЕДОПЕРАТИВЕН МИНИМУМ”

/ПКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, креатинин, АСАТ, АЛАТ, протромбиново време (INR), кръвна група и Rh, урина – общо изследване и седимент/

38.00 лв.
ПАКЕТ “ПРЕДОПЕРАТИВЕН РАЗШИРЕН”

/ПКК, СУЕ, глюкоза, общ белтък, креатинин, АСАТ, АЛАТ, калий, натрий, протромбиново време(INR), кръвна група и Rh, сифилис, HIV1/2, HBsAg, урина – общо изследване и седимент/

68.00 лв.
ПАКЕТ “РЕГИСТРИРАНЕ НА БРЕМЕННОСТ”

/ПКК, СУЕ, глюкоза, урина-общо изследване и седимент, сифилис, HBsAg, HIV1/2, кръвна група и Rh/

40.00 лв.
ПАКЕТ “ЗАХАРЕН ДИАБЕТ”

/глюкоза, гликиран хемоглобин, микроалбумин, урина-общо изследване и седимент/

30.00 лв.
ПАКЕТ “ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА”

/TSH, fT4, A-TPO(MAT), A-TG (TAT)/

55.00 лв.
ПАКЕТ “РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ”

/LH, FSH, пролактин, естрадиол, тестостерон/

55.00 лв.
ПАКЕТ “ЛИПИДЕН СТАТУС”

/общ холестерол, триглицериди, HDL холестерол, LDL холестерол, VLDL холестерол/

10.00 лв.
ПАКЕТ “ЗДРАВНА КНИЖКА”

/паразитологично и микробиологично изследване на фецес/

15.00 лв.
ПАКЕТ “ДЕТСКА ЯСЛА И ДЕТСКА ГРАДИНА”

/ПКК, СУЕ, урина - общо изследване и седимент, паразитологично и микробиологично изследване на фецес, сифилис – изследване на родител/

25.00 лв.

© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.